Publicaciones hechas

Relats sords

Edgar Caride

Relats sords és un conjunt de textos, a mig camí entre la poesia i la prosa, que tracten sobre la pèrdua i el dol. Es compon de quaranta relats que es poden llegir en el seu ordre numèric o de forma independent. Amb una literatura molt personal en què els silencis són tan importants com les paraules, Edgar Caride confecciona una obra barrejant fases de reflexió personal amb descripcions i escenes d’espais simbòlics. Aquestes escenes estan il·lustrades pel mateix autor i acompanyen els textos amb la finalitat de reflexionar sobre la tristesa i les pors inherents en els moments de canvi.

«Perdre’m és no saber descriure’m? Com si allò que es desvia dels marges de la paraula no existís.»

¡Cómpralo ahora!