Serveis i procediment

Quins serveis oferim?

Quin és el nostre procediment?

Aquests són els passos que seguim:

1 Petició de pressupost

Contacta’ns per demanar-nos un pressupost. Nosaltres et demanarem l’original i la quantitat d’exemplars que voldries. Llavors et faríem arribar el pressupost, que té una validesa de 15 dies.

2 Correcció de text

Un cop tinguem el pressupost signat, corregirem l’original i te’l tornarem perquè donis el vistiplau a les correccions fetes abans d’entrar a maquetació.

3 Maquetació

Maquetem el text a partir de l’original corregit i, al mateix temps, dissenyem la coberta del llibre. Un cop finalitzada aquesta tasca, se t’enviarà la maqueta i la coberta acabada perquè introdueixis esmenes, si n’hi ha. Al mateix temps, des de correcció es farà una segona revisió del text.

4 Impressió

Després d’entrar les últimes esmenes, enviem els documents a l’impressor perquè faci els llibres que hagis sol·licitat.

5 Recepció i enviament

Un cop haguem rebut els exemplars i haguem comprovat que es troben en perfectes condicions, te’ls enviarem a l’adreça desitjada.

6 Gaudeix del teu llibre!